Site Overlay

O NÁS

"Sme tím mladých a kreatívnych ľudí, ktorým osud mesta Svidník nie je ľahostajný."

Angažujeme sa na zatraktívnení života v našom meste a v okolí. Organizujeme rôzne športové, kultúrne aj spoločenské aktivity. Medzi naše úspešné projekty patrí Dukelský pohár, Rusínsky ples, Nižný Svidník športuje. Každým rokom sa snažíme rásť a napredovať. Do budúcna plánujeme aj ďalšie podobné projekty. Cieľom Občianskeho združenie Mladý Svidníčan je taktiež aj participácia mládeže na rozvoji mesta Svidník. Spájať mladých Svidníčanov a zapájať ich do diania v meste.

Bc. Stanislav Hvozda
Predseda OZ MLADÝ SVIDNÍČAN

Bc. Denis Czech
Člen OZ

Bc. Sebastián Čikovský
Člen OZ

Bc. Dávid Hnát
Člen OZ

Bc. Matúš Harviš
Člen OZ

Bc. Tomáš Hrinko
Člen OZ

Matúš Lukáč
Člen OZ

Bc. Róbert Škurla
Člen OZ

Samuel Goč
Člen OZ