Site Overlay

Festivalové leto s Mladým Svidníčanom

Občianske združenie Mladý Svidníčan funguje už druhým rokom, no aktivity partie mladých ľudí prebiehajú už niekoľko rokov. Ani toto leto nechýbali mnohé akcie a medzi nimi aj dva úspešné festivaly.

Sídliskový festival na Nižnom Svidníku

Tento festival vznikol pred dvoma rokmi ako športový deň na sídlisku. O rok neskôr organizátori pridali aj kultúru a už druhý sa tento festival teší veľkej obľube nie len u susedov zo sídliska. Festival sa konal 1. augusta 2021. Tohto roku bol pre návštevníkov pripravený bohatý program. Program otvorili Svidnícky heligonkári, po nich nasledovala speváčka Dominika Paňková i legendárna svidnícka skupina Kontakty. Divákom sa predstavili i Labirsky beťare z Medzilaboriec a nechýbal ani domáci Folklórny súbor Makovica. Spestrením programu bola show so psom, ktorý predviedla cvičiteľka Marianna. Festival potrápilo aj počasie, inak tomu nebolo ani počas vystúpenia hlavného hosťa ĽH Stana Baláža. Počas tohto vystúpenia sa strhla búrka, no ani to neovplyvnilo skvelú festivalovú atmosféru. Atmosféru dopĺňala vôňa pukancov či čerstvého langoša. Pre najmenších bol pripravený skákací hrad i cukrová vata.

Folklórny festival obce Vyšná Pisaná              

Necelé dva týždne po Sídliskovom festivale sa konal festival v Obci Vyšná Pisaná. Aj toto podujatie sa konalo pod hlavičkou OZ Mladý Svidníčan. Spoluorganizátorom tohto festivalu bola Obec Vyšná Pisaná. Program otvoril starosta obce Vasiľ Pitlivka a predseda združenia Stanislav Hvozda. V programe sa predstavilo trio Labirských beťarov a spevácka zložka FS Makovica. Na festivale sa predviedli aj najmenší obyvatelia, ktorí mohli zaspievať či zarecitovať. Podvečer už patril hudobnej skupine Alegro, ktorá sa postarala o skvelú zábavu. Tá sa končila až nad ránom. Už terazsa všetci tešia na ďalší ročník.

Tieto podujatia boli podporené z Fondu na podporu národnostných menšín KULTMINOR