Site Overlay

Participatívny rozpočet PSK 2023

Vo Vyšnej Pisanej počas leta prebiehajú práce na projekte “Rekonštrukcia športového areálu v obci Vyšná Pisaná”. Projekt je podporený z participatívneho rozpočtu PSK.